Biznismap MK

TRANSPORT I SPEDICIJA

TOP FIRMI VO MAKEDONIJA

797
BIZNISMAP SILVER TRANS
129109.jpg
129109.jpg
129110.jpeg
129111.jpg
129112.jpg
129113.jpg
129114.jpg
129115.jpg
129116.jpg
129117.jpg
129118.jpg

 

SILVER Trans

 

SILVER Trans во Скопје, располага со возила - камиони исоодветна техничка опрема, што овозможува: 

  • утовар и истовар,
  • транспорт на стока,
  • пренос на шут..

Кога ви треба сигурен превоз на стока со камион за екстра цена, јавете се веднаш на 075/ 266 658!

БРЗИНА - КВАЛИТЕТНА УСЛУГА - ПРОФЕСИОНАЛНОСТ

 Нашата компанија нуди ефикасна, оптимална и сигурна организација на сите видови на транспорт на било која релација.

 

Oвозможуваме навремено,брзо и квалитетно организирање!!!

 

 

Јави се веднаш
ЈАВИ СЕ ТУКА!tel: 075/ 266 658 23
Skopje

TRANSPORT NA STOKA, SELIDBI, PRENOS NA SUT, SELIDBI MK-SKOPJE,

TRANSPORT NA STOKA, SELIDBI, PRENOS NA SUT, SELIDBI MK-SKOPJE,

BRODSKI TRANSPORT MAKEDONIJA, CARINSKI USLUGI MK, CARINSKO ZASTAPUVANJE MK, GRANICNO CARINENJE MK, GRANICNO CARINENJE NA AVTOMOBILI MK, GRANICNO CARINENJE NA KOLI MK, GRANICNO CARINENJE NA VOZILA MK, INTEGRALEN TRANSPORT MK, INTEGRALEN TRANSPORT SO LADILNICI MK, JAVEN CARINSKI SKLAD SKOPJE MK, JAVNI CARINSKI SKLADISTA MK, KAMIONSKI TRANSPORT MK, KAMIONSKI TRANSPORT NA AVTOMOBILI MK, KAMIONSKI TRANSPORT NA KOLI MK, KAMIONSKI TRANSPORT NA VOZILA MK, KOPNEN TRANSPORT MK, LOGISTIKA MK, LOKALEN TRANSPORT MK, LOKALNO CARINENJE MK, MEGUNARODEN TRANSPORT I SPEDICIJA, MEGUNARODEN TRANSPORT MK, PARCIJALEN TRANSPORT MK, PREVOZ NA AVTOMOBILI MK, PREVOZ NA KOLI MK, SKLADIRANJE NA CARINSKA STOKA MK, SPEDICIJA MK, SPEDITERSKI USLUGI MK, TRANSPORT I LOGISTIKA MK, TRANSPORT NA AVTOMOBILI MK, TRANSPORT NA KOLI MK, TRANSPORT NA VOZILA MK, TRANSPORT SO CERADI MK, TRANSPORT SO LADILNICI MK, ZBIREN TRANSPORT MK, TRANSPORT NA STOKA, SELIDBI, PRENOS NA SUT, SELIDBI MK-SKOPJE,

Map

Побарајте го производот и во овие фирми:

Copyright Biznismap. All Rights Reserved.