Biznismap MK
BOTANICKA GRADINA, HORTIKULTURA, GARDEN CENTAR, RASADNIK ZA CVEKE, VESTACKA TREVA... Сето ова се производи кои се најбарани во секое семејство особено на пролет. Цвеќиња во саксија, големи, мали, зимзелени дрва, листопадни дрва, егзотични дрва.... сето ова може да го најдете во нашите гарден ботанички центри, расадници како дел од оваа категорија. Барајте ги следниве производи: BOTANICKA GRADINA SKOPJE CVEKINJA CENA MK CVEKUNJA NA MALO SKOPJE DEKORATIVNI RASTENIJA MK DEKORATIVNI SADNICI MK GARDEN CENTAR MK GARDEN CENTRI VO SKOPJE GRADINARSKI CENTAR HORTENZIJA ZA DVOR MK HORTIKULTURNO PROEKTIRANJE HORTIKULTURNO UREDUVANJE JATKASTI SADNICI MK MAGACIN ZA CVEKE MK OVOSNI SADNICI MK PRODAZBA NA CVEKINJA PRODAZBA NA CVEKINJA NA GOLEMO PRODAZBA NA LISTOPADNI SADNICI SKOPJE PRODAZBA NA SAKSISKO CVEKE MK PRODAZBA NA ZIMZELENI SADNICI SKOPJE RASADNICI ZA DRVA VO SKOPJE RASADNIK VO SKOPJE RASADNIK ZA CVEKE SKOPJE MK RASADNIK ZA DRVA MK SAKSII MK SAKSII ZA CVEKE MK SAKSII ZA CVEKE OD DRVO MK SAKSII ZA TERASA MK SEME ZA JATKASTO OVOSJE MK SEME ZA OVOSNI SADNICI MK SEME ZA TREVA MK SEME ZA ZIMZELENI SADNICI MK SEZONSKI CVETEN RASAD SKOPJE SOBNI CVEKINJA PRODAZBA TROPSKO OVOSJE SADNICI MK UKRASNI DRVA UKRASNI DRVA ZA DVOR UREDUVANJE NA GRADINI VESTACKI DEKORATIVNI ZIDOVI VESTACKI ZELENI OGRADI ZELENI DEKORACII NA ZIDOVI ZIMZELEN RASAD MK ZIMZELENI DRVA MK ZIMZELENI DRVA ZA DVOR ZIMZELENI SADNICI MK ZIMZELENI UKRASNI DRVA ZIVA OGRADA ZA DVOROVI MK VESTACKA TREVA
BOTANICKA GRADINA, HORTIKULTURA, GARDEN CENTAR, RASADNIK ZA CVEKE, VESTACKA TREVA... Сето ова се производи кои се најбарани во секое семејство особено на пролет. Цвеќиња во саксија, големи, мали, зимзелени дрва, листопадни дрва, егзотични дрва.... сето ова може да го најдете во нашите гарден ботанички центри, расадници како дел од оваа категорија. Барајте ги следниве производи: BOTANICKA GRADINA SKOPJE CVEKINJA CENA MK CVEKUNJA NA MALO SKOPJE DEKORATIVNI RASTENIJA MK DEKORATIVNI SADNICI MK GARDEN CENTAR MK GARDEN CENTRI VO SKOPJE GRADINARSKI CENTAR HORTENZIJA ZA DVOR MK HORTIKULTURNO PROEKTIRANJE HORTIKULTURNO UREDUVANJE JATKASTI SADNICI MK MAGACIN ZA CVEKE MK OVOSNI SADNICI MK PRODAZBA NA CVEKINJA PRODAZBA NA CVEKINJA NA GOLEMO PRODAZBA NA LISTOPADNI SADNICI SKOPJE PRODAZBA NA SAKSISKO CVEKE MK PRODAZBA NA ZIMZELENI SADNICI SKOPJE RASADNICI ZA DRVA VO SKOPJE RASADNIK VO SKOPJE RASADNIK ZA CVEKE SKOPJE MK RASADNIK ZA DRVA MK SAKSII MK SAKSII ZA CVEKE MK SAKSII ZA CVEKE OD DRVO MK SAKSII ZA TERASA MK SEME ZA JATKASTO OVOSJE MK SEME ZA OVOSNI SADNICI MK SEME ZA TREVA MK SEME ZA ZIMZELENI SADNICI MK SEZONSKI CVETEN RASAD SKOPJE SOBNI CVEKINJA PRODAZBA TROPSKO OVOSJE SADNICI MK UKRASNI DRVA UKRASNI DRVA ZA DVOR UREDUVANJE NA GRADINI VESTACKI DEKORATIVNI ZIDOVI VESTACKI ZELENI OGRADI ZELENI DEKORACII NA ZIDOVI ZIMZELEN RASAD MK ZIMZELENI DRVA MK ZIMZELENI DRVA ZA DVOR ZIMZELENI SADNICI MK ZIMZELENI UKRASNI DRVA ZIVA OGRADA ZA DVOROVI MK VESTACKA TREVA
BOBICESTO OVOSJE SADNICI MK, BOTANICKA GRADINA SKOPJE, CVEKINJA CENA MK, CVEKUNJA NA MALO SKOPJE, DEKORATIVNI RASTENIJA MK, DEKORATIVNI SADNICI MK, GARDEN CENTRI VO SKOPJE, GRADINARSKI CENTAR, HORTENZIJA ZA DVOR MK, HORTIKULTURNO PROEKTIRANJE, HORTIKULTURNO UREDUVANJE, JATKASTI SADNICI MK, KOSKESTI SADNICI MK, MAGACIN ZA CVEKE MK, OVOSNI SADNICI MK, PRODAZBA NA CVEKINJA, PRODAZBA NA CVEKINJA NA GOLEMO, PRODAZBA NA LISTOPADNI SADNICI SKOPJE, PRODAZBA NA SAKSISKO CVEKE MK, PRODAZBA NA ZIMZELENI SADNICI SKOPJE, RASADNICI VO SKOPJE, RASADNICI ZA DRVA VO SKOPJE, RASADNIK VO SKOPJE, RASADNIK ZA CVEKE SKOPJE MK, RASADNIK ZA CVEKINJA SKOPJE, RASADNIK ZA CVEKINJA VO SKOPJE, RASADNIK ZA DRVA MK, SAKSII MK, SAKSII OD BETON MK, SAKSII SKOPJE, SAKSII ZA CVEKE OD DRVO MK, SAKSII ZA CVEKE ONLINE MK , SAKSII ZA TERASA MK, SAKSISKI CVEKINJA SKOPJE, SEME ZA JATKASTO OVOSJE MK, SEME ZA OVOSNI SADNICI MK, SEME ZA TREVA MK, SEME ZA ZIMZELENI SADNICI MK, SEZONSKI CVETEN RASAD SKOPJE, SOBNI CVEKINJA PRODAZBA, TROPSKO OVOSJE SADNICI MK, UKRASNI DRVA, UKRASNI DRVA ZA DVOR, UREDUVANJE NA DVOROVI, UREDUVANJE NA GRADINI, ZIMZELEN RASAD MK, ZIMZELENI DRVA MK, ZIMZELENI DRVA ZA DVOR, ZIMZELENI SADNICI, ZIMZELENI SADNICI MK, ZIMZELENI UKRASNI DRVA, ZIVA OGRADA ZA DVOROVI MK, БОБИЧЕСТО ОВОЖЈЕ САДНИЦИ МК, БОТАНИЧКА ГРАДИНА СКОПЈЕ, ЦВЕКИЊА ЦЕНА МК, ЦВЕКИЊА НА МАЛО СКОПЈЕ, ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЈА МК, ДЕКОРАТИВНИ САДНИЦИ МК, ГАРДЕН ЦЕНТРИ ВО СКОПЈЕ, ГРАДИНАРСКИ ЦЕНТАР, ХОРТЕНЗИЈА ЗА ДВОР МК, ХОРТИКУЛТУРНО ПРОЕКТИРАЊЕ, ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ, ЈАТКАСТИ САДНИЦИ МК, КОЦКЕСТИ САДНИЦИ МК, МАГАЦИН ЗА ЦВЕКЕ МК, ОВОШНИ САДНИЦИ МК, ПРОДАЖБА НА ЦВЕКИЊА, ПРОДАЖБА НА ЦВЕКИЊА НА ГОЛЕМО, ПРОДАЖБА НА ЛИСТОПАДНИ САДНИЦИ СКОПЈЕ, ПРОДАЖБА НА САКСИСКО ЦВЕКЕ МК, ПРОДАЖБА НА ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ СКОПЈЕ, РАСАДНИЦИ ВО СКОПЈЕ, РАСАДНИЦИ ЗА ДРВА ВО СКОПЈЕ, РАСАДНИК ВО СКОПЈЕ, РАСАДНИК ЗА ЦВЕКЕ СКОПЈЕ МК, РАСАДНИК ЗА ЦВЕКИЊА СКОПЈЕ, РАСАДНИК ЗА ЦВЕКИЊА ВО СКОПЈЕ, РАСАДНИК ЗА ДРВА МК, САКСИИ МК, САКСИИ ОД БЕТОН МК, САКСИИ СКОПЈЕ, САКСИИ ЗА ЦВЕКЕ ОД ДРВО МК, САКСИИ ЗА ЦВЕКЕ ОНЛИНЕ МК , САКСИИ ЗА ТЕРАСА МК, САКСИСКИ ЦВЕКИЊА СКОПЈЕ, СЕМЕ ЗА ЈАТКАСТО ОВОСЈЕ МК, СЕМЕ ЗА ОВОШНИ САДНИЦИ МК, СЕМЕ ЗА ТРЕВА МК, СЕМЕ ЗА ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ МК, СЕЗОНСКИ ЦВЕТЕН РАСАД СКОПЈЕ, СОБНИ ЦВЕКИЊА ПРОДАЖБА, ТРОПСКО ОВОШЈЕ САДНИЦИ МК, УКРАСНИ ДРВА, УКРАСНИ ДРВА ЗА ДВОР, УРЕДУВАЊЕ НА ДВОРОВИ, УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДИНИ, ЗИМЗЕЛЕН РАСАД МК, ЗИМЗЕЛЕНИ ДРВА МК, ЗИМЗЕЛЕНИ ДРВА ЗА ДВОР, ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ, ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ МК, ЗИМЗЕЛЕНИ УКРАСНИ ДРВА, ЗИВА ОГРАДА ЗА ДВОРОВИ МК, BOTANICKA GRADINA VO SKOPJE, BOTANICKA GRADINA MK, KERAMICKI SAKSII SKOPJE MK, PRODAZBA NA ZIMZELENI SADNICI MK, PRODAZBA NA LISTOPADNI SADNICI SKOPJE, SEZONSKI CVETEN RASAD SKOPJE, БОТАНИЧКА ГРАДИНА ВО СКОПЈЕ, БОТАНИЧКА ГРАДИНА МК, КЕРАМИЧКИ САКСИИ СКОПЈЕ МК, ПРОДАЖБА НА ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ МК, ПРОДАЖБА НА ЛИСТОПАДНИ САДНИЦИ СКОПЈЕ, СЕЗОНСКИ ЦВЕТЕН РАСАД СКОПЈЕ, GARDEN CENTAR MK, SAKSII ZA CVEKE MK,

BOTANICKA GRADINA, HORTIKULTURA, GARDEN CENTAR, RASADNIK ZA CVEKE, VESTACKA TREVA... Сето ова се производи кои се најбарани во секое семејство особено на пролет. Цвеќиња во саксија, големи, мали, зимзелени дрва, листопадни дрва, егзотични дрва.... сето ова може да го најдете во нашите гарден ботанички центри, расадници како дел од оваа категорија. Барајте ги следниве производи: BOTANICKA GRADINA SKOPJE CVEKINJA CENA MK CVEKUNJA NA MALO SKOPJE DEKORATIVNI RASTENIJA MK DEKORATIVNI SADNICI MK GARDEN CENTAR MK GARDEN CENTRI VO SKOPJE GRADINARSKI CENTAR HORTENZIJA ZA DVOR MK HORTIKULTURNO PROEKTIRANJE HORTIKULTURNO UREDUVANJE JATKASTI SADNICI MK MAGACIN ZA CVEKE MK OVOSNI SADNICI MK PRODAZBA NA CVEKINJA PRODAZBA NA CVEKINJA NA GOLEMO PRODAZBA NA LISTOPADNI SADNICI SKOPJE PRODAZBA NA SAKSISKO CVEKE MK PRODAZBA NA ZIMZELENI SADNICI SKOPJE RASADNICI ZA DRVA VO SKOPJE RASADNIK VO SKOPJE RASADNIK ZA CVEKE SKOPJE MK RASADNIK ZA DRVA MK SAKSII MK SAKSII ZA CVEKE MK SAKSII ZA CVEKE OD DRVO MK SAKSII ZA TERASA MK SEME ZA JATKASTO OVOSJE MK SEME ZA OVOSNI SADNICI MK SEME ZA TREVA MK SEME ZA ZIMZELENI SADNICI MK SEZONSKI CVETEN RASAD SKOPJE SOBNI CVEKINJA PRODAZBA TROPSKO OVOSJE SADNICI MK UKRASNI DRVA UKRASNI DRVA ZA DVOR UREDUVANJE NA GRADINI VESTACKI DEKORATIVNI ZIDOVI VESTACKI ZELENI OGRADI ZELENI DEKORACII NA ZIDOVI ZIMZELEN RASAD MK ZIMZELENI DRVA MK ZIMZELENI DRVA ZA DVOR ZIMZELENI SADNICI MK ZIMZELENI UKRASNI DRVA ZIVA OGRADA ZA DVOROVI MK VESTACKA TREVA

BOTANICKA GRADINA, HORTIKULTURA, GARDEN CENTAR, RASADNIK ZA CVEKE, VESTACKA TREVA... Сето ова се производи кои се најбарани во секое семејство особено на пролет.Цвеќиња во саксија, големи, мали, зимзелени дрва, листопадни дрва, егзотични дрва.... сето ова може да го најдете во нашите гарден ботанички центри, расадници како дел од оваа категорија.Барајте ги следниве производи:BOTANICKA GRADINA SKOPJE CVEKINJA CENA MK CVEKUNJA NA MALO SKOPJE DEKORATIVNI RASTENIJA MK DEKORATIVNI SADNICI MK GARDEN CENTAR MK GARDEN CENTRI VO SKOPJE GRADINARSKI CENTAR HORTENZIJA ZA DVOR MK HORTIKULTURNO PROEKTIRANJE HORTIKULTURNO UREDUVANJE JATKASTI SADNICI MK MAGACIN ZA CVEKE MK OVOSNI SADNICI MK PRODAZBA NA CVEKINJA PRODAZBA NA CVEKINJA NA GOLEMO PRODAZBA NA LISTOPADNI SADNICI SKOPJE PRODAZBA NA SAKSISKO CVEKE MK PRODAZBA NA ZIMZELENI SADNICI SKOPJE RASADNICI ZA DRVA VO SKOPJE RASADNIK VO SKOPJE RASADNIK ZA CVEKE SKOPJE MK RASADNIK ZA DRVA MK SAKSII MK SAKSII ZA CVEKE MK SAKSII ZA CVEKE OD DRVO MK SAKSII ZA TERASA MK SEME ZA JATKASTO OVOSJE MK SEME ZA OVOSNI SADNICI MK SEME ZA TREVA MK SEME ZA ZIMZELENI SADNICI MK SEZONSKI CVETEN RASAD SKOPJE SOBNI CVEKINJA PRODAZBA TROPSKO OVOSJE SADNICI MK UKRASNI DRVA UKRASNI DRVA ZA DVOR UREDUVANJE NA GRADINI VESTACKI DEKORATIVNI ZIDOVI VESTACKI ZELENI OGRADI ZELENI DEKORACII NA ZIDOVI ZIMZELEN RASAD MK ZIMZELENI DRVA MK ZIMZELENI DRVA ZA DVOR ZIMZELENI SADNICI MK ZIMZELENI UKRASNI DRVA ZIVA OGRADA ZA DVOROVI MK VESTACKA TREVA
BOBICESTO OVOSJE SADNICI MK, BOTANICKA GRADINA SKOPJE, CVEKINJA CENA MK, CVEKUNJA NA MALO SKOPJE, DEKORATIVNI RASTENIJA MK, DEKORATIVNI SADNICI MK, GARDEN CENTRI VO SKOPJE, GRADINARSKI CENTAR, HORTENZIJA ZA DVOR MK, HORTIKULTURNO PROEKTIRANJE, HORTIKULTURNO UREDUVANJE, JATKASTI SADNICI MK, KOSKESTI SADNICI MK, MAGACIN ZA CVEKE MK, OVOSNI SADNICI MK, PRODAZBA NA CVEKINJA, PRODAZBA NA CVEKINJA NA GOLEMO, PRODAZBA NA LISTOPADNI SADNICI SKOPJE, PRODAZBA NA SAKSISKO CVEKE MK, PRODAZBA NA ZIMZELENI SADNICI SKOPJE, RASADNICI VO SKOPJE, RASADNICI ZA DRVA VO SKOPJE, RASADNIK VO SKOPJE, RASADNIK ZA CVEKE SKOPJE MK, RASADNIK ZA CVEKINJA SKOPJE, RASADNIK ZA CVEKINJA VO SKOPJE, RASADNIK ZA DRVA MK, SAKSII MK, SAKSII OD BETON MK, SAKSII SKOPJE, SAKSII ZA CVEKE OD DRVO MK, SAKSII ZA CVEKE ONLINE MK , SAKSII ZA TERASA MK, SAKSISKI CVEKINJA SKOPJE, SEME ZA JATKASTO OVOSJE MK, SEME ZA OVOSNI SADNICI MK, SEME ZA TREVA MK, SEME ZA ZIMZELENI SADNICI MK, SEZONSKI CVETEN RASAD SKOPJE, SOBNI CVEKINJA PRODAZBA, TROPSKO OVOSJE SADNICI MK, UKRASNI DRVA, UKRASNI DRVA ZA DVOR, UREDUVANJE NA DVOROVI, UREDUVANJE NA GRADINI, ZIMZELEN RASAD MK, ZIMZELENI DRVA MK, ZIMZELENI DRVA ZA DVOR, ZIMZELENI SADNICI, ZIMZELENI SADNICI MK, ZIMZELENI UKRASNI DRVA, ZIVA OGRADA ZA DVOROVI MK, БОБИЧЕСТО ОВОЖЈЕ САДНИЦИ МК, БОТАНИЧКА ГРАДИНА СКОПЈЕ, ЦВЕКИЊА ЦЕНА МК, ЦВЕКИЊА НА МАЛО СКОПЈЕ, ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЈА МК, ДЕКОРАТИВНИ САДНИЦИ МК, ГАРДЕН ЦЕНТРИ ВО СКОПЈЕ, ГРАДИНАРСКИ ЦЕНТАР, ХОРТЕНЗИЈА ЗА ДВОР МК, ХОРТИКУЛТУРНО ПРОЕКТИРАЊЕ, ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ, ЈАТКАСТИ САДНИЦИ МК, КОЦКЕСТИ САДНИЦИ МК, МАГАЦИН ЗА ЦВЕКЕ МК, ОВОШНИ САДНИЦИ МК, ПРОДАЖБА НА ЦВЕКИЊА, ПРОДАЖБА НА ЦВЕКИЊА НА ГОЛЕМО, ПРОДАЖБА НА ЛИСТОПАДНИ САДНИЦИ СКОПЈЕ, ПРОДАЖБА НА САКСИСКО ЦВЕКЕ МК, ПРОДАЖБА НА ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ СКОПЈЕ, РАСАДНИЦИ ВО СКОПЈЕ, РАСАДНИЦИ ЗА ДРВА ВО СКОПЈЕ, РАСАДНИК ВО СКОПЈЕ, РАСАДНИК ЗА ЦВЕКЕ СКОПЈЕ МК, РАСАДНИК ЗА ЦВЕКИЊА СКОПЈЕ, РАСАДНИК ЗА ЦВЕКИЊА ВО СКОПЈЕ, РАСАДНИК ЗА ДРВА МК, САКСИИ МК, САКСИИ ОД БЕТОН МК, САКСИИ СКОПЈЕ, САКСИИ ЗА ЦВЕКЕ ОД ДРВО МК, САКСИИ ЗА ЦВЕКЕ ОНЛИНЕ МК , САКСИИ ЗА ТЕРАСА МК, САКСИСКИ ЦВЕКИЊА СКОПЈЕ, СЕМЕ ЗА ЈАТКАСТО ОВОСЈЕ МК, СЕМЕ ЗА ОВОШНИ САДНИЦИ МК, СЕМЕ ЗА ТРЕВА МК, СЕМЕ ЗА ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ МК, СЕЗОНСКИ ЦВЕТЕН РАСАД СКОПЈЕ, СОБНИ ЦВЕКИЊА ПРОДАЖБА, ТРОПСКО ОВОШЈЕ САДНИЦИ МК, УКРАСНИ ДРВА, УКРАСНИ ДРВА ЗА ДВОР, УРЕДУВАЊЕ НА ДВОРОВИ, УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДИНИ, ЗИМЗЕЛЕН РАСАД МК, ЗИМЗЕЛЕНИ ДРВА МК, ЗИМЗЕЛЕНИ ДРВА ЗА ДВОР, ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ, ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ МК, ЗИМЗЕЛЕНИ УКРАСНИ ДРВА, ЗИВА ОГРАДА ЗА ДВОРОВИ МК, BOTANICKA GRADINA VO SKOPJE, BOTANICKA GRADINA MK, KERAMICKI SAKSII SKOPJE MK, PRODAZBA NA ZIMZELENI SADNICI MK, PRODAZBA NA LISTOPADNI SADNICI SKOPJE, SEZONSKI CVETEN RASAD SKOPJE, БОТАНИЧКА ГРАДИНА ВО СКОПЈЕ, БОТАНИЧКА ГРАДИНА МК, КЕРАМИЧКИ САКСИИ СКОПЈЕ МК, ПРОДАЖБА НА ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ МК, ПРОДАЖБА НА ЛИСТОПАДНИ САДНИЦИ СКОПЈЕ, СЕЗОНСКИ ЦВЕТЕН РАСАД СКОПЈЕ, GARDEN CENTAR MK, SAKSII ZA CVEKE MK,

BOTANICKA GRADINA, HORTIKULTURA, GARDEN CENTAR, RASADNIK ZA CVEKE, VESTACKA TREVA...

 

Garden Centri: Место за Љубителите на Хортикултурата и Садниците

Во денешниот свет, љубовта кон природата и зеленилото станува се' поголема. За сите оние кои сакаат да го разубават својот дом или градина со растенија и цвеќиња, garden центрите претставуваат идеално место за набавка на различни видови садници. Овие центри нудат богат асортиман на растенија и услуги кои ги задоволуваат потребите на секој градинар, од почетници до професионалци.

 

Што е Garden Centar?

Garden центарот е специјализирана продавница која нуди широка палета на растенија, градинарски алати и материјали. Тука можете да најдете се' што ви е потребно за создавање и одржување на вашата градина, од садници до ѓубрива и алати за хортикултура. Овие центри се оази за љубителите на природата, нудејќи не само производи, туку и експертски совети и инспирација за градинарство.

 

Разновидност на производи

 1. Садници

Еден од најважните сегменти на секој garden центар е изборот на садници. Тука можете да најдете:

 

 • Цвеќиња: Во rasadnik za cveke, ќе најдете разни видови цвеќиња кои ќе внесат боја и мирис во вашата градина.
 • Дрвја и грмушки: Од декоративни дрвја до овошни видови, изборот е огромен.
 • Зеленчуци и билки: Идеални за оние кои сакаат да одгледуваат своја храна.

 

 1. Градинарски материјали и алати

Garden центрите нудат и широк избор на алати и материјали кои се неопходни за хортикултура: 

 • Градинарски алати: Лопати, мотики, ножици за кастрење и други алати.
 • Ѓубрива и заштитни средства: Органски и хемиски ѓубрива, како и средства за заштита од болести и штетници.

 

 1. Декоративни елементи

За да ја направите вашата градина поубава и функционална, можете да најдете: 

 • Саксии и контејнери: Во различни големини и дизајни.
 • Фонтани и украси: За додавање на естетски и функционални елементи во вашата градина.

 

Услуги и консултации

Во секој добар garden центар, вработените се експерти во областа на хортикултурата. Тие нудат професионални совети и консултации за: 

 • Избор на садници: Кои растенија најдобро ќе успеат во вашата клима и почва.
 • Одгледување и одржување: Како правилно да се засадат и негуваат растенијата.
 • Решавање на проблеми: Препознавање и третирање на болести и штетници.

 

BOTANICKA GRADINA

Еден од најпознатите примери за успешен garden центар е BOTANICKA GRADINA. Овој центар се истакнува по својот богат избор на ексклузивни и ретки видови растенија, како и по врвната услуга и експертиза што ја нудат на своите клиенти. BOTANICKA GRADINA е место каде што љубителите на природата можат да се едуцираат, инспирираат и опремат со сѐ што им е потребно за нивните градинарски проекти.

 

Garden центрите играат клучна улога во промоцијата на хортикултурата и одржливото градинарство. Тие се места каде што љубителите на растенијата можат да најдат инспирација, квалитетни производи и стручна помош. Со посетата на еден ваков центар, ќе можете да ја разубавите вашата околина и да уживате во сите придобивки што ги носи зеленилото.

 

Цвеќиња во саксија, големи, мали, зимзелени дрва, листопадни дрва, егзотични дрва.... сето ова може да го најдете во нашите гарден ботанички центри, расадници како дел од оваа категорија.

Во овие гарден центри ќе најдете: RASTENIJA I SADNICI, CVEKINJA ZA DVOR, CVEKINJA ZA TERASA, SEZONSKI CVEKINJA, POVEKEGODISNI CVEKINJA, DEKORATIVNI DRVJA I GRMUSKI, OVOSNI DRVJA I GRMUSKI, ZELENCUCI I BILKI, ZELENCUKOVI SADNICI, AROMATICNI BILKI, LAVANDA, VODNI RASTENIJA. VODNI LILJANI, GRADINARSKI MATERIJALI I ALATI, ALATI ZA KASTRENJE, ALATI ZA SEIDBA, GUBRIVA I PESTICIDI, ORGANSKI I HEMISKI GUBRIVA, SREDSTVA ZA ZASTITA NA RASTENIJATA, PESTICIDI I FUNGICIDI, POCVI I PODLOGI, SAKSII I KONTEJNERI, KERAMICKI PLASTICNI I METALNI SAKSII, VISECKI SAKSII I GRADINARSKI KUTII, BOTANICKA GRADINA SKOPJE, CVEKINJA CENA MK, CVEKUNJA NA MALO SKOPJE, DEKORATIVNI RASTENIJA MK, DEKORATIVNI SADNICI MK, GARDEN CENTAR MK, GARDEN CENTRI VO SKOPJE, GRADINARSKI CENTAR, HORTENZIJA ZA DVOR MK, HORTIKULTURNO PROEKTIRANJE, HORTIKULTURNO UREDUVANJE, JATKASTI SADNICI MK, OVOSNI SADNICI MK, PRODAZBA NA CVEKINJA, PRODAZBA NA CVEKINJA NA GOLEMO, PRODAZBA NA LISTOPADNI SADNICI SKOPJE, PRODAZBA NA SAKSISKO CVEKE MK, PRODAZBA NA ZIMZELENI SADNICI SKOPJE, RASADNICI ZA DRVA VO SKOPJE, RASADNIK VO SKOPJE, RASADNIK ZA CVEKE SKOPJE MK, RASADNIK ZA DRVA MK, SAKSII ZA CVEKE MK, SEME ZA JATKASTO OVOSJE MK, SEME ZA OVOSNI SADNICI MK, SEME ZA TREVA MK, SEME ZA ZIMZELENI SADNICI MK, SEZONSKI CVETEN RASAD SKOPJE, SOBNI CVEKINJA PRODAZBA, TROPSKO OVOSJE SADNICI MK, UKRASNI DRVA, UKRASNI DRVA ZA DVOR, VESTACKI ZELENI OGRADI, ZELENI DEKORACII NA ZIDOVI, ZIMZELEN RASAD MK, ZIMZELENI DRVA MK, ZIMZELENI DRVA ZA DVOR, ZIMZELENI SADNICI MK, ZIMZELENI UKRASNI DRVA, ZIVA OGRADA ZA DVOROVI MK, VESTACKA TREVA, VESTACKO CVEKE,

 

 

 

RASTENIJA I SADNICI, CVEKINJA ZA DVOR, CVEKINJA ZA TERASA, SEZONSKI CVEKINJA, POVEKEGODISNI CVEKINJA, DEKORATIVNI DRVJA I GRMUSKI, OVOSNI DRVJA I GRMUSKI, ZELENCUCI I BILKI, ZELENCUKOVI SADNICI, AROMATICNI BILKI, LAVANDA, VODNI RASTENIJA. VODNI LILJANI, GRADINARSKI MATERIJALI I ALATI, ALATI ZA KASTRENJE, ALATI ZA SEIDBA, GUBRIVA I PESTICIDI, ORGANSKI I HEMISKI GUBRIVA, SREDSTVA ZA ZASTITA NA RASTENIJATA, PESTICIDI I FUNGICIDI, POCVI I PODLOGI, SAKSII I KONTEJNERI, KERAMICKI PLASTICNI I METALNI SAKSII, VISECKI SAKSII I GRADINARSKI KUTII, BOTANICKA GRADINA SKOPJE, CVEKINJA CENA MK, CVEKUNJA NA MALO SKOPJE, DEKORATIVNI RASTENIJA MK, DEKORATIVNI SADNICI MK, GARDEN CENTAR MK, GARDEN CENTRI VO SKOPJE, GRADINARSKI CENTAR, HORTENZIJA ZA DVOR MK, HORTIKULTURNO PROEKTIRANJE, HORTIKULTURNO UREDUVANJE, JATKASTI SADNICI MK, OVOSNI SADNICI MK, PRODAZBA NA CVEKINJA, PRODAZBA NA CVEKINJA NA GOLEMO, PRODAZBA NA LISTOPADNI SADNICI SKOPJE, PRODAZBA NA SAKSISKO CVEKE MK, PRODAZBA NA ZIMZELENI SADNICI SKOPJE, RASADNICI ZA DRVA VO SKOPJE, RASADNIK VO SKOPJE, RASADNIK ZA CVEKE SKOPJE MK, RASADNIK ZA DRVA MK, SAKSII ZA CVEKE MK, SEME ZA JATKASTO OVOSJE MK, SEME ZA OVOSNI SADNICI MK, SEME ZA TREVA MK, SEME ZA ZIMZELENI SADNICI MK, SEZONSKI CVETEN RASAD SKOPJE, SOBNI CVEKINJA PRODAZBA, TROPSKO OVOSJE SADNICI MK, UKRASNI DRVA, UKRASNI DRVA ZA DVOR, VESTACKI ZELENI OGRADI, ZELENI DEKORACII NA ZIDOVI, ZIMZELEN RASAD MK, ZIMZELENI DRVA MK, ZIMZELENI DRVA ZA DVOR, ZIMZELENI SADNICI MK, ZIMZELENI UKRASNI DRVA, ZIVA OGRADA ZA DVOROVI MK, VESTACKA TREVA, VESTACKO CVEKE,

Copyright Biznismap. All Rights Reserved.